Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare


Domov sociálnych služieb pre dospelých je situovaný v centre obce Zavar. Od mesta Trnava je vzdialený 8 km.  

Je lokalizovaný v priestoroch klasicistického kaštieľa rodu Majláthových zo začiatku 19.storočia.
Počiatok histórie sa spája práve s týmto rodom. Barónka Štefánia Majláthová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí, ktorá od roku 1893 bola pod vedením sestier svätého kríža.

Od tých čias existovalo v obci niekoľko zariadení, ktoré aj napriek viacročným odmlkám zachovali odkaz pomoci iným.


GENÉZA DSS ZAVAR:


od roku 1958 Domov dôchodcov

od 01.01. 1991 Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých mužov

od 01.06.1992 doplnenie názvu s celoročným pobytom

od 29.11.1996 spojenie s ÚSS Trnava

od 01.07.1998 DSS pre dospelých

od 01.07.2002 DSS pre dospelých v Zavare

od 24.11.2003 pričlenený Denný stacionár pre dospelých v Trnave

od 16.10.2013 pričlenené satelitné zariadenie- ambulantná forma v Trnave

od 29.07.2015 zaregistrovaná služba- Špecializované zariadenie


V súčasnosti sú v moderne zrekonštruovanej budove klientom a zamestnancom dostupné podmienky na napĺňanie aktívneho somatického, psychického, sociálneho a spirituálneho bytia. Sociálne služby sú flexibilné, aktuálne, individuálne v kompaktibilite s komunitnými službami - orientované na klienta.
Poskytované služby vychádzajú z podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby, ktoré prediktuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zároveň sú poskytované sociálne služby kompatibilné so zákonom pre ambulantnú a pobytovú službu.

Inštitúcia je detašovaným pracoviskom. Poskytuje veľmi aktívne podmienky pre stredoškolských a vysokoškolských študentov k vykonávaniu odbornej praxe.


"Zvykne sa vravieť: Kde je vôľa, tam je cesta.

Ja si však dovolím tvrdiť: Kde je určitý cieľ, tam je i vôľa."

(Victor Frankl)

.............................................................

Adresa:

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Hlavná 1
919 26 Zavar
Telefón: 033 55971 07
dsshumanum@zupa-tt.sk
IČO: 00611930

Satelitné zariadenie
Stromová 35
Trnava 917 02
033 55371 73


riaditeľka:
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

kvalitár:
PhDr. Románová Mariana
romanova.mariana@zupa-tt.sk

sociálna pracovníčka:
Kuklová Gabriela
kuklovagabriela@zupa-tt.sk


zástupkyňa riaditeľky pre satelitné zariadenie- Stromová
PhDr. Tibenská Iveta
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky