Edukácia- reedukácia - Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TERAPIE

Edukácia- reedukácia

Je orientovaná na zmenu a formovanie postojov klientov ( záujmový postoj k činnostiam v DSS - k životu vôbec).
    Edukačný plán je súčasťou základnej dokumentácie - je vystavený u každého klienta žijúceho v Domove sociálnych služieb.
Edukácia  je zameraná na oblasť:
- kognitívnu
- afektívnu
- psychomotorickú
Zároveň  mapuje osobnostný status klienta.
Ošetrovateľský proces sa realizuje u klientov:
-  so sekundárnym ochorením ( diabetes, hypertenzia, kožné ochorenia,...)
- s deficitom sebaopatery, sebestačnosti
- pri dekompenzácii - frustrácii primárnych a sekundárnych potrieb

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky