Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar " Humánum "

je lokalizovaný v priestoroch  klasicistického kaštieľa  rodu Majláthových zo začiatku 19.storočia.
Počiatok histórie sa spája práve s týmto rodom. Barónka Štefánia Majláthová tu v roku 1887 zriadila opatrovňu pre chorých a slabých ľudí, ktorá od roku 1893 bola pod vedením sestier svätého kríža.

Od tých čias existovalo v obci niekoľko zariadení, ktoré aj napriek viacročným odmlkám zachovali odkaz pomoci. Bola to napr. vojenská nemocnica počas prvej svetovej vojny.

V roku 1958 bol v kaštieli zriadený domov dôchodcov a od roku 1991 bol zriaďovacou listinou Okresného úradu v Trnave zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých s celoročným pobytom.

Po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 195 1998 Z. z. o sociálnej pomoci sa zariadenie reprofilizovalo na  Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých mužov.

Nová filozofia, nový prístup ku klientovi - komplexná transformácia začala v roku 2002 vypracovaním autentického projektu " Humánum "." Kto nejedol svoj chlieb zmáčaný slzami,
kto noci bolestné nepreplakal na lôžku,
ten ťa nepozná, ó, mocný osud!"
J. W. Goethe


TOPlist
 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky