INTEGRÁCIA - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Integrácia

Integrácia je prirodzenou sekundárnou potrebou podľa Maslowovej hierarchie potrieb. Napĺňa uspokojovanie sociálnych a psychických potrieb klientov a smeruje k zmysluplnému, naplnenému životu. Inštitúcia napĺňa rozmer integrácie výnimočne. Vťahuje do diania celý región, pravidelne, kontinuálne počas celého roka. Zúčastňuje sa na nej široká komunita- inštitúcie, rodinní príslušníci, obyvatelia obce, dobrovoľníci, ktorí už od roku 2002 veľmi aktívne podporujú proces integrácie (František Nedvěd s kapelou ako gestor projektu a mnohé známe osobnosti).
Procesu integrácie sa aktívne zúčastňujú MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Spolupracujeme s Klubom seniorov a s Poľovníckym združením v Zavare, s farským úradom v obci. V rámci integrácie spolupracujeme aj s okolitými obcami v rámci celého trnavského regiónu.

Prezentujeme sa výrobkami z našich dielní na rôznych akciách :
Drotárske dni, Dni zdravia, Jarmočné trhy, Radničkine trhy, Incheb, akcie, ktoré organizuje zriaďovateľ a iné.
 
 Cieľom integrácie v našom zariadení  je :
  • uspokojovanie sekundárnych potrieb klientov
  • zmena pasívneho spôsobu života na aktívnu spoluúčasť
  • spoluúčasť klienta na dianí života a spoločenských podnetov
  • akceptácia mentálne postihnutých majoritnou spoločnosťou
  • pozitívne ovplyvňovanie socializácie klientov okolím
  • skvalitniť život ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi
  • stimulovať prirodzené hodnoty a potreby súvisiace s bežným životom

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky