Integrácia - Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TERAPIE

Integrácia

Zahŕňa uspokojovanie sociálnych a psychických potrieb klientov. Spolupracujeme s verejnosťou - inštitúcie, rodinný príslušníci , obyvatelia obce a pod. Pôsobíme ako výukové stredisko pre stredné školy, vysoké školy. Pravidelne k nám prichádzajú poslucháči na praktické vyučovanie.
Spolupracujeme so Základnou školou, Materskou školou (exkurzie žiakov), s Klubom seniorov a s Poľovníckym združením v Zavare.

Prezentujeme sa s výrobkami ergoterapeutických dielní na rôznych akciách :
Drotárske dni, Dni zdravia , Jarmočné trhy, Radničkine trhy, Incheba  a iné.

   
  Cieľom integrácie v našom zariadení  je :
- uspokojovanie sekundárnych potrieb klientov
- zmena pasívneho bytia na aktívne
- participácia klienta na aktívnom bytí
- akceptácia mentálne postihnutých majoritnou spoločnosťou
- pozitívne ovplyvňovanie socializácie klientov okolím
- skvalitniť život ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej núdzi

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky