KONTAKTY - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ADRESA:

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Hlavná 1
919 26 Zavar
033 55971 07
dsshumanum@zupa-tt.sk
IČO: 00611930

Riaditeľka:
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

Satelitné pracovisko I.
Stromová 35
917 02 Trnava
033 55371 73

Zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko I.
PhDr. Tibenská Iveta

Satelitné pracovisko II.
Hodská 1228
924 01 Galanta
031 55010 06

Zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko II.
PhDr. Pavlovičová Tatiana

Spätnú väzbu (spokojnosť, sťažnosť, podnety) je možné poslať na adresu:
dsshumanum@zupa-tt.sk

Kvalitár:
PhDr. Románová Mariana
romanova.mariana@zupa-tt.sk

Sociálna pracovníčka:
Mgr. Majková Michaela
majkova.michaela@zupa-tt.sk

Ekonómka:
Ing. Petra Pohorelcová

Mzdová a personálna pracovníčka:
Ing. Vladimíra Maruniaková

Hlavná sestra:
PhDr. Bašová Lenka

Vedúca úseku pracovnej terapie:
Mgr. Chovancová Ivana

Vedúca stravovacieho úseku:
Magda Baničová