O NÁS - Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SÚČASNOSŤ
Dnes žije v domove v trvalom pobyte 140 klientov - mužov vo veku 25-78 rokov. Priemerný vek je 51 rokov.
Medzi najfrekventovanejšie diagnózy patria:
-  rôzne formy schizofrénie
-  psychotické poruchy
-  mentálne postihnutie ľahkého a stredného stupňa
-  alkoholizmus
-  epilepsia

        Postihnutí muži v Zavare "žijú" od roku 2003 " iným životom " , ktorý je smerovaný  Projektom " Humánum" ( nový prístup k postihnutým ľuďom ). Ide o zmenu prístupu  ku klientovi ako k hodnotnej ľudskej bytosti, za ich aktívnej účasti. Boli zriadené ergoterapeutické dielne a zmenená filozofia. Autorkou Projektu " Humánum " je súčasná riaditeľka domova PhDr. Anna Pavlovičová PhD.
Projekt " Humánum " determinujú tri prvky, ktoré sú východiskom samotného projektu a zároveň logom, ktoré používame v našom domove.

LOGO

Táto filozofia je postavená na troch fenoménoch :

-  ergoterapeutické bytie ( pracovná činnosť)

-  edukačné bytie ( zmena postoja k životu)

-  integračné bytie (začlenenie do spoločnosti)


Komplexnú starostlivosť zabezpečuje 75 zamestnancov ( včetne satelitného zariadenia - denného stacionára v Trnave,  ktorý navštevuje 15 klientov ).  Z toho v priamom procese okrem manažérov je:
11 ergoterapeutov,  23 edukačno-zdravotníckych pracovníkov (8 zdravotných sestier, 14 sanitárov a rehabilitačná pracovníčka).

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky