PODUJATIA - Domov sociálnych služieb " Humánum "

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podujatia v Domove sociálnych služieb " Humánum "

Fašiangy

Prvý ročník fašiangového sprievodu sme v domove usporiadali v roku 2006 s víziou, ponúknuť zúčastneným výnimočný rozmer integrácie dvoch majoritných skupín – handicapovaných a zdravých účinkujúcich. Každoročne na konci fašiangového obdobia tento sprievod spájame s tradíciou pochovávania basy a s cieľom priblížiť význam a charakter tohto podujatia na pôde rôznych inštitúcií – Úrad TTSK, KD v obci Zavar, Lovčice  a pod.Veľkonočná veselica


Významnou súčasťou roka je veľkonočné obdobie, ktoré práve muži žijúci v domove intenzívne prežívajú. Ponúkame im opäť s ohľadom na tradície možnosť zabaviť sa na veľkonočnej veselici.


Stavanie mája

Tradíciu stavania mája si pripomíname v domove každoročne pri hudbe, speve a dobrej nálade. Symbolický máj sa vypína v priestranstve pri hlavnej budove v spolupráci zamestnancov a klientov, vnáša do všedných dní spomienku na zvyky našich predkov v obciach, kde žili aj mnohí klienti DSS.


Country hody

Country hody organizujeme každoročne v DSS Zavar „Humánum“ od roku 2005, s cieľom ponúknuť široký rozmer integrácie za spoluúčasti domova, opatrovníkov a príbuzných domova, spolupracujúcich inštitúcií a obce Zavar. Počas jednotlivých ročníkov sme slávnostne otvorili Country klub, uskutočnili sme krst knihy „ Emocionálna výpoveď klientov DSS Zavar“ , otvorili sme  psycho  –  relaxačný blok, animoterapiu  a samostatný blok bývania, čajovňu a multisenzorickú miestnosť.


Súčasťou country hodov je benefičný koncert umelcov, ponuka atrakcií, opekaných špecialít.


Divadlo

V Domove sociálnych služieb „ Humánum“  je dramatoterapia súčasťou prístupov k našim klientom s rôznymi druhmi porúch a postihnutí, slúži k ich osobnostnému rastu, k emocionálnemu uzdraveniu, ku korekcií  nežiaducich  postojov a správania.
Medzi najvýznamnejšie divadelné integračné aktivity patria :
1. „ Vianočný príbeh „ v Divadle J. Palárika v Trnave
2. „ Projekt „ Keď chýbajú slová „ uskutočnený v rámci medzinárodnej spolupráce v Poľsku.
3. „ Hostinec Grand „ komédia S. Štepku ako pôvodná hra Radošinského naivného divadla.

Kde sme kočovali s divadelným predstavením „ Hostinec Grand „
Divadlo J. Palárika v Trnave – premiéra

Divadlo  J. Palárika v Trnave – repríza
Obec Zavar
Obec Zlaté Klasy
Obec Červeník

Festival Bažant Pohoda – Trenčín
Univerzita  „Ľudskosti“

Univerzita ľudskosti je vyšší princíp poskytovania starostlivosti v inštitúciach .Otvorenie Univerzity ľudskosti pre klientov DSS a DD má za úlohu posilniť úctu, hrdosť a kultivovanosť ľudí, ktorí žijú v komunitách. Vzdelávanie klientov s postihnutím v DSS a DD je pre nás projekt, aký sme doteraz nepoznali. Je to snaha o obohatenie ich života o nové vedomosti. Vzdelávania sa zúčastňuje 11  zariadení, ktoré patria do pôsobnosti TTSK. Odborným teoretickým a zároveň praktickým zážitkovým vstupom sa absolvuje ucelený blok poznávania a získavania informácií z tej ktorej oblasti.
l. ročník Univerzity ľudskosti v roku 2009 prezentoval oblasť „ zdravý životný štýl“
ll. ročník  bol zameraný na poznávanie v oblasti astrológie
lll. ročník bol zameraný na policajné, hasičské a záchranárske zložkySvätá omša pri jaskyni Lurdskej Panny Márie

Každoročne v septembri sa uskutočňuje v domove pri jaskyni Lurdskej Panny Márie, slávnostná svätá omša, za účasti príbuzných klientov, spolupracujúcich inštitúcií a farníkov z okolitých obcí. Slávnostnú omšu celebruje kňaz z obce Zavar a Božie slovo kážu významní predstavitelia duchovného života  na Slovensku i v zahraničí.Domáca zakáľačka

V decembri sa pravidelne uskutočňuje tradičná domáca zakáľačka spojená s otváraním predvianočného obdobia, pripomenutím si zvykov a tradícií a tanečnou zábavou. Cieľom uvedenej akcie je poukázať nielen na tradície, ale aj na to, že vianočné sviatky prežíva každý človek veľmi vnímavo a citlivo. Štedrovečerné posedenie  s kňazom, zamestnancami a starostom obce a koncoročná svätá omša sú zavŕšením vianočného obdobia.


Všetky podujatia sú organizované tak, aby korešpondovali s " normálnym životom ",
ktorí žijú ľudia v teritóriu, kde sa domov nachádza ( zvyky a tradície obce )


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky