Poskytované služby - Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS > ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Spôsob určenia sumy úhrady za poskytované sociálne služby v DSS Zavar a špecializovanom zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 určuje sumu úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS a v špecializovanom zariadení.

Stravovanie
Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke DSS Zavar. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a tri vedľajšie jedlá.

Cena za stravovanie sa určuje podľa druhu stravy:
DSS Zavar                                                                    satelitné zariadenie- Trnava
racionálna strava           3,59 €/ deň                  racionálna strava           5,44 €/ deň
šetriaca strava              3,90 €/ deň                   šetriaca strava              5,75 €/ deň
diabetická strava           4,37 €/ deň                  diabetická strava           6,22 €/ deň

Ubytovanie
Výška úhrady za ubytovanie:
1m2 - 0,17€ / deň
Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o:
0,20€ / deň x 30 = 6,00€ / mes., ak podlahovú plochu užívajú v obytnej miestnosti 2 osoby
0,13€ / deň x 30 = 3,90€ / mes., ak podlahovú plochu užívajú v obytnej miestnosti 3 osoby a ak na 1 osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy

Suma úhrady za ubytovanie sa znižuje na deň na osobu o:
zníženie úhrady o 30% - priechodná izba

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva

Výšku úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva určuje komisia podľa individuálnych potrieb klienta. Komisiu menuje štatutárny zástupca.
Výška úhrady (DSS Zavar, špecializované zariadenie):
0,17 €/deň, 0,50  €/deň, 0,67  €/deň

Výška úhrady DSS Trnava, Stromová-  0,20 €/ deň

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
DSS, špecializované zariadenie                               V. stupeň  1,86 €/ deň
                                                                          VI. stupeň 2,33 €/ deň
DSS Trnava
Ak sa poskytuje sociálna služba do 4 hodín                V. stupeň 0,70 €/ deň
                                                                           VI. stupeň 0,80 €/ deň
Ak sa poskytuje sociálna služba viac ako 4 hodiny      V. stupeň 0,90 €/ deň
                                                                           VI. stupeň 1,07 €/ deň

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu súm úhrad za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vypočítaných za príslušný kalendárny mesiac.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky